โปรแกรมแข่งขัน
อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 17:25
View Share

นักกีฬาไทยชื่นมื่นยกเหล็ก-เทควันโดรับทรัพย์อื้อ65ล.

ทัพนักกีฬาไทยชื่นมื่น รับทรัพย์อื้อซ่า 65 ล้าน ยกเหล็กมากสุด 36 ล้าน ทีมเทควันโด รับ 12 ล้าน ด้าน "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเป็นวันทำงานที่มีความสุขที่สุด

 

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่เมืองรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่าง 5-21 ส.ค.  ที่ผ่านมา พร้อมทั้ง มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล จากการแข่งขันฯ โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี, นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสกล  วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนักกีฬา ร่วมงานเลี้ยง ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ


    
จากนั้นได้มีพิธีมอบเงินรางวัลนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ รีโอ เด จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม 2559 สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากชนิดกีฬายกน้ำหนัก และเทควันโด ได้แก่ 1.ชนิดกีฬายกน้ำหนัก ประกอบด้วย นางสาวโสภิตา ธนสาร 1 เหรียญทอง, นางสาวสุกัญญา ศรีสุราช 1 เหรียญทอง, นางสาวพิมศิริ ศิริแก้ว 1 เหรียญเงิน, นายสินธุ์เพชร์ กรวยทอง 1 เหรียญทองแดง และ 2.ชนิดกีฬาเทควันโด ได้แก่ นายเทวินทร์ หาญปราบ 1 เหรียญเงิน, นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ 1 เหรียญทองแดง นั้น 


    
รัฐบาล โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กีฬาที่ให้การสนับสนุน พัฒนากีฬาของชาติได้มอบเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2559 ข้อ 1.1 กีฬาโอลิมปิกเกมส์ (ฤดูร้อน-ฤดูหนาว) (ก) การแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อน ในอัตราร้อยละ 50 ที่เหลืออีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี) เหรียญทอง เป็นเงิน 12,000,000 บาท, เหรียญเงิน เป็นเงิน 7,200,000 บาท และเหรียญทองแดง เป็นเงิน 4,800,000 บาท, (ข) การจ่ายครั้งเดียว เหรียญทอง เป็นเงิน 10,000,000 บาท, เหรียญเงิน เป็นเงิน 6,000,000 บาท และเหรียญทองแดง เป็นเงิน 4,000,000 บาท

    
โดยนักกีฬาทั้ง 6 คน เลือกรับเงินรางวัลจากกองทุนตามเงื่อนไข (ก) การแบ่งจ่าย (จ่ายเป็นก้อน ในอัตราร้อยละ 50 ที่เหลืออีกร้อยละ 50 จ่ายเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา 4 ปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ส่วนผู้ฝึกสอน ได้รับ 20% รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท และสมาคมกีฬา ได้รับ 30% รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท รวมแล้วกองทุนจะสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 65,000,000 บาท  จากนั้น เป็นพิธีมอบเงินสนับสนุนเงินกรณีพิเศษ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันให้ได้รับเงินกรณีพิเศษ จำนวน 48 คน ใน 17 ชนิดกีฬา คนละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท 


    
ประกอบด้วย กรีฑา 4 คน ได้แก่ นางสาวเจน  วงษ์วรโชติ, นางสาวณัฐธยาน์  ธนรณวัฒน์, นายบุญถึง  ศรีสังข์ และนางสาวสุเบญรัตน์  อินแสง, กอล์ฟ 4 คน ได้แก่ นายกิรเดช  อภิบาลรัตน์, นายธงชัย  ใจดี, นางสาวพรอนงค์  เพชรล้ำ และนางสาวเอรียา  จุฑานุกาล, จักรยาน 2 คน ได้แก่ นางสาวจุฑาธิป  มณีพันธุ์ และนางสาวอะแมนด้า คาร์

    
เทควันโด 1 คน ได้แก่ นางสาวพรรณนภา  หาญสุจินต์, เทนนิส 2 คน ได้แก่ นายสนฉัตร  รติวัฒน์ และนายสรรค์ชัย  รติวัฒน์, เทเบิลเทนนิส 3 คน ได้แก่ นางสาวนันทนา  คำวงศ์, นายภาดาศักดิ์  ตันวิริยะเวชกุล และนางสาวสุธาสินี  เสวตบุตร, แบดมินตัน 7 คน ได้แก่ นางสาวทรัพย์สิรี  แต้รัตนชัย, นายบดินทร์  อิสสระ, นายบุญศักดิ์  พลสนะ, นางสาวพรทิพย์   บูรณะประเสริฐกุล, นางสาวพุธิตา  สุภจิรกุล, นางสาวรัชนก  อินทนนท์ และนางสาวสาวิตรี  อมิตรพ่าย

    
มวยสากล 5 คน ได้แก่ นายฉัตร์ชัย  บุญดี, นางสาวเปี่ยมวิไล  เล่าเปี่ยม, นายวุฒิชัย  มาสุข, นายสายลม  อาดี และนายอำนาจ  รื่นเริง, ยกน้ำหนัก จำนวน 5 คน ได้แก่ นายจตุภูมิ  ชินวงศ์, นายไตรรัตน์  บุญสุข, นายวิฑูรย์  มิ่งมูล, นายศรัท สุ่มประดิษฐ และนางสาวศิริภุช  กุลน้อย, ยิงธนู 1 คน ได้แก่ นายวิทยา  ทำว่อง, ยิงปืน 4 คน ได้แก่ นางสาวธันยพร  พฤกษากร, นายนภิศ  ต่อตั้งพานิช, นางสาวพิมพ์อร  คล้ายสุบรรณ และนายณัฐพล  เอื้ออารี, ยิงเป้าบิน 1 คน ได้แก่ นางสาวสุธิยา  จิวเฉลิมมิตร, ยูโด 1 คน ได้แก่ นายคุณาธิป  เยี่ยอ้น, เรือใบ 2 คน ได้แก่ นายกีระติ  บัวลง และนางสาวกมลวรรณ  จันทร์ยิ้ม, เรือพาย 2 คน ได้แก่ นายจารุวัฒน์  แสนสุข และนางสาวพุทธรักษา  นีกรี, ว่ายน้ำ 2 คน ได้แก่ นางสาวณัชฐานันตร์  จันทร์กระจ่าง และนายรดมยศ  มาตเจือ และวินด์เซิร์ฟ 2 คน ได้แก่ นายณัฐพงษ์  โพธิ์นพรัตน์ และนางสาวศิริพร  แก้วดวงงาม
     


    
นอกจากนี้ ยังมีการมอบเงินรางวัลรายการระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ซึ่งมีนักกีฬาประสบความสำเร็จ และสมาคมกีฬาเสนอขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล ทั้งก่อนและหลังการประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ รวมทั้งสิ้น  27 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,927,500 บาท ประกอบด้วย แข่งเรือใบ 1 รายการ จำนวน 450,000 บาท, เอ็กซ์ตรีม 1 รายการ จำนวน 240,000 บาท เจ็ตสกี 1 รายการ จำนวน 3,375,000 บาท, มวยปล้ำ 1 รายการ จำนวน 18,000 บาท, ผู้เปลี่ยนอวัยวะ 1 รายการ จำนวน 3,100,000 บาท, บิลเลียด 1 รายการ จำนวน 600,000 บาท, เรือพาย 1 รายการ จำนวน 1,200,000 บาท, จักรยาน 1 รายการ จำนวน 9,450,000 บาท, มวยสากล 2 รายการ จำนวน 1,575,000 บาท, เทควันโด 1 รายการ จำนวน 2,700,000 บาท, ยกน้ำหนัก 2 รายการ จำนวน 17,100,000 บาท, วู้ดบอล 1 รายการ จำนวน 5,512,500 บาท, มวยไทย 1 รายการ 5,625,000 บาท, กรีฑา 1 รายการ จำนวน 4,200,000 บาท, แบดมินตัน 1 รายการ 1,270,000 บาท, วอลเลย์บอล 1 รายการ จำนวน 840,000 บาท

     
ยิงเป้าบิน 2 รายการ จำนวน 2,250,000 บาท ยิงปืน 1 รายการ จำนวน 300,000 บาท, นักกีฬา+ผู้ฝึกสอน ในกีฬามหาวิทยาลัยโลก 3 รายการ จำนวน 24,582,000 บาท, นักกีฬา+ผู้ฝึกสอนในกีฬาสเปเชียลโอลิมปิก 1 รายการ จำนวน 1,540,00 บาท และเงินรางวัลพิเศษ แก่นางสาวเอรียา จุฑานุกาล นักกีฬากอล์ฟ ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แอลพีจีเอทัวร์ 3 รายการติดต่อกัน (รายการ Yokohama Tire LPGA Classic, รายการ Kingsmill Championship และรายการ LPGA Volvik Championship) เป็นเงิน 1,000,000 บาท และ 2. นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตัน ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำสถิติเป็นแชมป์แบดมินตันหญิงเดี่ยว ซูเปอร์ซีรีส์ 3 รายการ (รายการ โยเน็กซ์ ซันไรส์ อินเดีย โอเพ่น ซูเปอร์ ซีรีส์, รายการ มาเลเซีย โอเพ่น ซูเปอร์ ซีรีส์ พรีเมียร์ และรายการ โอยูอี สิงคโปร์ โอเพ่น ซูเปอร์ ซีรีส์) ส่งผลให้มีอันดับขึ้นเป็นที่ 1 ของโลก ครั้งแรก เป็นเงิน 1,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

Siamsport
[ ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพหรือนำไปเผยแพร่รูปภาพต่อไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด ]

TAG